Vodárenská veža v Prešove

  • Vetranie vyhliadkovej veže
  • Klimatizácia vyhliadky
  • Klimatizácia kaviarne