MATEC – MSK Cabins Sabinov

  • Vetranie výrobnej haly
  • Klimatizované vetranie kancelárií, šatní a jedálne
  • Klimatizácia kancelárií
  • Odvetranie soc.zariadení